top of page
Silesia A

Silesia A

SILESIA is a collection of desks, conference tables, mirrors, and 3D wall panels. Classic, raw, yet natural materials such as steel, glass, wood, and quartz composite take on a completely new form here. The common denominator of all the designs is the inspiration drawn from the iconic mine shaft, which serves as a metaphor for the mining heritage of the region.

 

SILESIA to kolekcja biurek, stołów konferencyjnych, luster i paneli ściennych 3D. Klasyczne, surowe, a zarazem naturalne materiały, takie jak stal, szkło, drewno, spiek kwarcowy zyskują tu całkiem nową formę. Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów jest wzorowanie się na ikonie szybu, która stanowi metaforę górniczej przeszłości regionu.

  • CERAMIC SLAB
  • LACQUERED
  • GLASS WOOD
  • SPIEK CERAMICZNY
  • SZKŁO LAKIEROWANE
  • DREWNO
bottom of page